Thông báo

Có 4 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
107 /PGDĐT-THCS

Thông báo số 107 /PGDĐT-THCS

Ngày ban hành : 02/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Cuộc thi sáng tác Âm nhạc, Mĩ thuật năm học 2009-2010

02/03/2010

Thông báo số 107 /PGDĐT-THCS

Ngày ban hành : 02/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Cuộc thi sáng tác Âm nhạc, Mĩ thuật năm học 2009-2010

Cuộc thi sáng tác Âm nhạc, Mĩ thuật năm học 2009-2010
62 /PGDĐT-HĐNGLL

Thông báo số 62 /PGDĐT-HĐNGLL

Ngày ban hành : 29/01/2010

Người ký :

Trích yếu : V/v Thông báo kế hoạch Tổng kết cuộc thi Tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng và Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân”

29/01/2010

Thông báo số 62 /PGDĐT-HĐNGLL

Ngày ban hành : 29/01/2010

Người ký :

Trích yếu : V/v Thông báo kế hoạch Tổng kết cuộc thi Tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng và Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân”

V/v Thông báo kế hoạch Tổng kết cuộc thi Tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng và Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân”
447/GD&ĐT/CL

Thông báo số 447/GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 10/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) Trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Cẩm Lệ

10/08/2009

Thông báo số 447/GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 10/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) Trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Cẩm Lệ

Hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) Trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Cẩm Lệ
450 /TB-PGDĐT

Thông báo số 450 /TB-PGDĐT

Ngày ban hành : 25/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Mời học sinh nghèo nhận quà vào đầu năm học mới 2010 - 2011  

25/08/2008

Thông báo số 450 /TB-PGDĐT

Ngày ban hành : 25/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Mời học sinh nghèo nhận quà vào đầu năm học mới 2010 - 2011  

Mời học sinh nghèo nhận quà vào đầu năm học mới 2010 - 2011