Quyết định

Có 9 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
661/QĐ-SGDĐT

Quyết định số 661/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 07/03/2016

Người ký :

Trích yếu : Về việc Ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2016-2017

07/03/2016

Quyết định số 661/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 07/03/2016

Người ký :

Trích yếu : Về việc Ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2016-2017

Về việc Ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2016-2017
662/QĐ-SGDĐT

Quyết định số 662/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 07/03/2016

Người ký :

Trích yếu :

07/03/2016

Quyết định số 662/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 07/03/2016

Người ký :

Trích yếu :

13/2013/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 26/03/2013

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

26/03/2013

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 26/03/2013

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
79/QĐ-GD&ĐT/CL

Quyết định số 79/QĐ-GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 05/08/2009

Người ký :

Trích yếu : V/v Thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học  Ngành Giáo dục&Đào tạo quận Cẩm Lệ

05/08/2009

Quyết định số 79/QĐ-GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 05/08/2009

Người ký :

Trích yếu : V/v Thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học  Ngành Giáo dục&Đào tạo quận Cẩm Lệ

V/v Thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học  Ngành Giáo dục&Đào tạo quận Cẩm Lệ
32/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC

Ngày ban hành : 29/05/2008

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

29/05/2008

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC

Ngày ban hành : 29/05/2008

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
11/2008/BGDĐT

Quyết định số 11/2008/BGDĐT

Ngày ban hành : 28/03/2008

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

28/03/2008

Quyết định số 11/2008/BGDĐT

Ngày ban hành : 28/03/2008

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
38/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 11/07/2007

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11/07/2007

Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 11/07/2007

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
07/2007/BDG

Quyết định số 07/2007/BDG

Ngày ban hành : 02/04/2007

Người ký :

Trích yếu : Ban hanh Điều lệ trường Trung hoc

02/04/2007

Quyết định số 07/2007/BDG

Ngày ban hành : 02/04/2007

Người ký :

Trích yếu : Ban hanh Điều lệ trường Trung hoc

Ban hanh Điều lệ trường Trung hoc
13/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 14/02/2007

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục trên địa bàn TPĐN đến năm 2010

14/02/2007

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 14/02/2007

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục trên địa bàn TPĐN đến năm 2010

Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục trên địa bàn TPĐN đến năm 2010