Công văn

Có 8 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
13 /PGDĐT-VP

Công văn số 13 /PGDĐT-VP

Ngày ban hành : 01/11/2011

Người ký :

Trích yếu : Triệu tập Hội nghị  Sơ kết Học kỳ I năm học 2010 - 2011

01/11/2011

Công văn số 13 /PGDĐT-VP

Ngày ban hành : 01/11/2011

Người ký :

Trích yếu : Triệu tập Hội nghị  Sơ kết Học kỳ I năm học 2010 - 2011

Triệu tập Hội nghị  Sơ kết Học kỳ I năm học 2010 - 2011
1067/SGDĐT

Công văn số 1067/SGDĐT

Ngày ban hành : 07/04/2010

Người ký :

Trích yếu :  hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với viên chức...

07/04/2010

Công văn số 1067/SGDĐT

Ngày ban hành : 07/04/2010

Người ký :

Trích yếu :  hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với viên chức...

 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với viên chức...
580/GD&ĐT-CL

Công văn số 580/GD&ĐT-CL

Ngày ban hành : 10/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện quyền trẻ em

10/11/2008

Công văn số 580/GD&ĐT-CL

Ngày ban hành : 10/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện quyền trẻ em

Thực hiện quyền trẻ em
26 /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ

Công văn số 26 /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ

Ngày ban hành : 21/07/2008

Người ký :

Trích yếu : V/v triệu tập cán bộ tham dự hội thảo Triển khai hệ thống phần mềm quản lý nhà trường SMAS 2.0

21/07/2008

Công văn số 26 /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ

Ngày ban hành : 21/07/2008

Người ký :

Trích yếu : V/v triệu tập cán bộ tham dự hội thảo Triển khai hệ thống phần mềm quản lý nhà trường SMAS 2.0

V/v triệu tập cán bộ tham dự hội thảo Triển khai hệ thống phần mềm quản lý nhà trường SMAS 2.0
290 /GD&ĐT/CL

Công văn số 290 /GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 13/06/2008

Người ký :

Trích yếu : Kiểm tra công tác củng cố, duy trì trường đã đạt chuẩn và kế hoạch phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

13/06/2008

Công văn số 290 /GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 13/06/2008

Người ký :

Trích yếu : Kiểm tra công tác củng cố, duy trì trường đã đạt chuẩn và kế hoạch phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Kiểm tra công tác củng cố, duy trì trường đã đạt chuẩn và kế hoạch phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
1455/GD&ĐT-VP

Công văn số 1455/GD&ĐT-VP

Ngày ban hành : 12/05/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hoạt động Hè 2008

12/05/2008

Công văn số 1455/GD&ĐT-VP

Ngày ban hành : 12/05/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hoạt động Hè 2008

Hướng dẫn hoạt động Hè 2008
476 /PGD-ĐT/CL

Công văn số 476 /PGD-ĐT/CL

Ngày ban hành : 10/03/2008

Người ký :

Trích yếu : Theo dõi trường học năm 2008-2009

10/03/2008

Công văn số 476 /PGD-ĐT/CL

Ngày ban hành : 10/03/2008

Người ký :

Trích yếu : Theo dõi trường học năm 2008-2009

Theo dõi trường học năm 2008-2009
928/SGDĐT-KHTC

Công văn số 928/SGDĐT-KHTC

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017

Công văn số 928/SGDĐT-KHTC

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017

Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017