Sở Giáo dục và Đào tạo

Có 8 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
661/QĐ-SGDĐT

Quyết định số 661/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 07/03/2016

Người ký :

Trích yếu : Về việc Ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2016-2017

07/03/2016

Quyết định số 661/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 07/03/2016

Người ký :

Trích yếu : Về việc Ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2016-2017

Về việc Ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2016-2017
662/QĐ-SGDĐT

Quyết định số 662/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 07/03/2016

Người ký :

Trích yếu :

07/03/2016

Quyết định số 662/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành : 07/03/2016

Người ký :

Trích yếu :

1067/SGDĐT

Công văn số 1067/SGDĐT

Ngày ban hành : 07/04/2010

Người ký :

Trích yếu :  hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với viên chức...

07/04/2010

Công văn số 1067/SGDĐT

Ngày ban hành : 07/04/2010

Người ký :

Trích yếu :  hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với viên chức...

 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với viên chức...
450 /TB-PGDĐT

Thông báo số 450 /TB-PGDĐT

Ngày ban hành : 25/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Mời học sinh nghèo nhận quà vào đầu năm học mới 2010 - 2011  

25/08/2008

Thông báo số 450 /TB-PGDĐT

Ngày ban hành : 25/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Mời học sinh nghèo nhận quà vào đầu năm học mới 2010 - 2011  

Mời học sinh nghèo nhận quà vào đầu năm học mới 2010 - 2011  
2282/KH-LT

Thông tư liên tịch số 2282/KH-LT

Ngày ban hành : 15/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường học năm học 2008-2009 

15/08/2008

Thông tư liên tịch số 2282/KH-LT

Ngày ban hành : 15/08/2008

Người ký :

Trích yếu : Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường học năm học 2008-2009 

Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường học năm học 2008-2009 
26 /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ

Công văn số 26 /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ

Ngày ban hành : 21/07/2008

Người ký :

Trích yếu : V/v triệu tập cán bộ tham dự hội thảo Triển khai hệ thống phần mềm quản lý nhà trường SMAS 2.0

21/07/2008

Công văn số 26 /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ

Ngày ban hành : 21/07/2008

Người ký :

Trích yếu : V/v triệu tập cán bộ tham dự hội thảo Triển khai hệ thống phần mềm quản lý nhà trường SMAS 2.0

V/v triệu tập cán bộ tham dự hội thảo Triển khai hệ thống phần mềm quản lý nhà trường SMAS 2.0
1455/GD&ĐT-VP

Công văn số 1455/GD&ĐT-VP

Ngày ban hành : 12/05/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hoạt động Hè 2008

12/05/2008

Công văn số 1455/GD&ĐT-VP

Ngày ban hành : 12/05/2008

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hoạt động Hè 2008

Hướng dẫn hoạt động Hè 2008
928/SGDĐT-KHTC

Công văn số 928/SGDĐT-KHTC

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017

Công văn số 928/SGDĐT-KHTC

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017

Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017