Phòng Giáo dục và đào tạo

Có 8 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
13 /PGDĐT-VP

Công văn số 13 /PGDĐT-VP

Ngày ban hành : 01/11/2011

Người ký :

Trích yếu : Triệu tập Hội nghị  Sơ kết Học kỳ I năm học 2010 - 2011

01/11/2011

Công văn số 13 /PGDĐT-VP

Ngày ban hành : 01/11/2011

Người ký :

Trích yếu : Triệu tập Hội nghị  Sơ kết Học kỳ I năm học 2010 - 2011

Triệu tập Hội nghị  Sơ kết Học kỳ I năm học 2010 - 2011
107 /PGDĐT-THCS

Thông báo số 107 /PGDĐT-THCS

Ngày ban hành : 02/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Cuộc thi sáng tác Âm nhạc, Mĩ thuật năm học 2009-2010

02/03/2010

Thông báo số 107 /PGDĐT-THCS

Ngày ban hành : 02/03/2010

Người ký :

Trích yếu : Cuộc thi sáng tác Âm nhạc, Mĩ thuật năm học 2009-2010

Cuộc thi sáng tác Âm nhạc, Mĩ thuật năm học 2009-2010
62 /PGDĐT-HĐNGLL

Thông báo số 62 /PGDĐT-HĐNGLL

Ngày ban hành : 29/01/2010

Người ký :

Trích yếu : V/v Thông báo kế hoạch Tổng kết cuộc thi Tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng và Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân”

29/01/2010

Thông báo số 62 /PGDĐT-HĐNGLL

Ngày ban hành : 29/01/2010

Người ký :

Trích yếu : V/v Thông báo kế hoạch Tổng kết cuộc thi Tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng và Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân”

V/v Thông báo kế hoạch Tổng kết cuộc thi Tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng và Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân”
447/GD&ĐT/CL

Thông báo số 447/GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 10/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) Trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Cẩm Lệ

10/08/2009

Thông báo số 447/GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 10/08/2009

Người ký :

Trích yếu : Hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) Trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Cẩm Lệ

Hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) Trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Cẩm Lệ
79/QĐ-GD&ĐT/CL

Quyết định số 79/QĐ-GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 05/08/2009

Người ký :

Trích yếu : V/v Thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học  Ngành Giáo dục&Đào tạo quận Cẩm Lệ

05/08/2009

Quyết định số 79/QĐ-GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 05/08/2009

Người ký :

Trích yếu : V/v Thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học  Ngành Giáo dục&Đào tạo quận Cẩm Lệ

V/v Thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học  Ngành Giáo dục&Đào tạo quận Cẩm Lệ
580/GD&ĐT-CL

Công văn số 580/GD&ĐT-CL

Ngày ban hành : 10/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện quyền trẻ em

10/11/2008

Công văn số 580/GD&ĐT-CL

Ngày ban hành : 10/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện quyền trẻ em

Thực hiện quyền trẻ em
290 /GD&ĐT/CL

Công văn số 290 /GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 13/06/2008

Người ký :

Trích yếu : Kiểm tra công tác củng cố, duy trì trường đã đạt chuẩn và kế hoạch phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

13/06/2008

Công văn số 290 /GD&ĐT/CL

Ngày ban hành : 13/06/2008

Người ký :

Trích yếu : Kiểm tra công tác củng cố, duy trì trường đã đạt chuẩn và kế hoạch phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Kiểm tra công tác củng cố, duy trì trường đã đạt chuẩn và kế hoạch phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
476 /PGD-ĐT/CL

Công văn số 476 /PGD-ĐT/CL

Ngày ban hành : 10/03/2008

Người ký :

Trích yếu : Theo dõi trường học năm 2008-2009

10/03/2008

Công văn số 476 /PGD-ĐT/CL

Ngày ban hành : 10/03/2008

Người ký :

Trích yếu : Theo dõi trường học năm 2008-2009

Theo dõi trường học năm 2008-2009