Tất cả văn bản quy phạm pháp luật

Có 32 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
928/SGDĐT-KHTC

Công văn số 928/SGDĐT-KHTC

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017

Công văn số 928/SGDĐT-KHTC

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017

Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017
08/2016/TT-BGDĐT

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên  làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên  làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên  làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Trang 2/2